czyli nieformalne stowarzyszenie byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
założone w 1997 r.

Konie Józka czekają na nas w Pieninach