bg1o
 
 czyli nieformalne stowarzyszenie byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
założone 1997 r.

Uczestnicy XVII Rajdobozu z Szeryfą przed stajnią (Panie się schowały)