bg1o

czyli nieformalne stowarzyszenie
byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
spotykające się na dorocznych
spędach Starych Koni

Jedziemy na XX-lecie Starych Koni do Karpacza