bg1o

czyli nieformalne stowarzyszenie
byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
spotykające się na dorocznych
spędach Starych Koni

 


                                                                                „Z rajdu 2017”                             foto Kasia Smółka