bg1o
 
 czyli nieformalne stowarzyszenie byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
założone 1997 r.

 

 

Może jeszcze w tym roku zobaczymy taką zimę….