bg1o
 
 czyli nieformalne stowarzyszenie byłych członków
kademickiego lubu
eździeckiego we Wrocławiu
założone 1997 r.
.
.

Okładka 2 numeru „Cadylca” z r 1967