Regulamin Waleta – Książno

-o-
1. Kimkolwiek jesteś i skądkolwiek przybywasz – ukaż swą facjatę szeryfowi tudzież nie omieszkaj postawić mu piwa.
2. Szeryfa drażnić nie należy – to swój chłop.
3. Pamiętaj, że za okazane względy masz zachować wobec szeryfa lojalność.
4. Jesteś honorowym gościem szeryfa – bądź jego pomocnikiem i nie utrudniaj mu życia.
5. Nie odcinaj się od życia w obozie i nie bądź wichrzycielem.
6. Każdy Walet kocha prace społeczne.
7. Walet – super gentelman na ujeżdżalni i poza nią.
8. Walet jest na obozie na własny koszt i ryzyko.
9. Szeryf rozporządza dowolnie osobą Waleta.
10. Szeryf ma prawo dwa razy dziennie odpytywać Waleta z regulaminu.
11. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do szeryfa.
SZERYF ODPOWIADA WYŁĄCZNIE PRZED DYREKTOREM P.S.O. KSIĄŻ I HISTORIĄ!

Opracowanie: Mary&Marek Kalemba