Prezesi AKJ


 
 

Mirosław Soroka - Prezes AKJ w latach 1969-71

Eta Jabłońska (Rogoyska) - Prezes AKJ w latach 1971-72

Józef Śnieżek - Prezes AKJ w latach 1973-74

Andrzej Sałacki - Prezes AKJ w latach 1974-74

Tomasz Treter - Prezes AKJ w latach 1974-75

1975-76 Waldemar Zawada - Prezes AKJ w latach

Stanisława Kasian (Wójcik) - Prezes AKJ w latach 1976-78 i 1979-80

 

AKJ we Wrocławiu był jednym z pierwszych, który powstał, był też jednym z najliczniejszych i najsprawniej działających, a ponadto jednym z nielicznych, który przez cały niemal okres swojego istnienia, posiadał własną stajnię, własne konie także własny sprzęt jeździecki, a pod koniec własny hippodrom oraz ośrodek z prawdziwego zdarzenia (w Świniarach) zaprojektowany i zbudowany od podstaw przez członków klubu.

AKJ Wrocław założyła Jesienią 1965 roku grupa studentów Politechniki Wrocławskiej i innych wrocławskich wyższych uczelni, entuzjastów jeździectwa i dobrej przygody. Głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia był Krzysztof Lorenz, wówczas asystent na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Tak więc w dniu 6 grudnia 1965 roku w Sali Kominkowej dawnego Pałacyku odbyło się zebranie, na którym w obecności Pawła Chocholaka z ramienia Rady Okręgowej SZSP we Wrocławiu, założono Akademicki Klub Jeździecki. Wybrano sześcioosobowy zarząd, któremu prezesował Krzysztof Lorenz, wice prezesem był Czesław Nowak, sekretarzem Jan Hołowiński, członkami: Henryk Geringer d’Oedenberg, Janusz Dawiskiba i Jerzy Olek.

Klub działał przy RO ZSP i był jedną z agend biura „Almatur”, co dawało pewne profity, ale także stwarzało różne niespodziewane niedogodności, wszakże w ówczesnych realiach była to jedyna możliwość. W następnych latach prezesami AKJ aż do jego rozwiązania w 1990 roku byli:

 1. 1965-67 Krzysztof Lorenz †,
 2. 1967-69 Henryk Geringer d’Oedenberg †
 3. 1969-71 Mirosław Soroka
 4. 1971-72 Eta Jabłońska (Rogoyska)
 5. 1972-73 Zdzisław Jabłoński †
 6. 1973-74 Józef Śnieżek
 7. 1974-74 Andrzej Sałacki
 8. 1974-75 Tomasz Treter
 9. 1975-76 Waldemar Zawada
 10. 1976-78 Stanisława Kasian (Wójcik)
 11. 1978-79 Jerzy Woźniczko †
 12. 1979-80 Stanisława Kasian (Wójcik)
 13. 1980-81 Bogumił Regulski
 14. 1981-82 Tadeusz Krawczyk
 15. 1982-83 Marek Nortman
 16. 1983-84 Marek Dmochowski
 17. 1984-85 Krzysztof Witruszyński
 18. 1985-86 Krzysztof Król
 19. 1986-87 Cezary Konwa
 20. 1987-88 Andrzej Drążewski
 21. 1989-90 Barbara Kusak
 22. 1990-94 Tomasz Dobrowolski

3 kwietnia 1990 r. AKJ został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu jako Stowarzyszenie. Po przymusowym opuszczeniu Świniar, jesienią tego roku znalazł siedzibę w Samotworze. Po rozwiązaniu RZD Samotwór przez Akademię Rolniczą, nieliczna garstka klubowiczów przeniosła konie i sprzęt do prywatnego gospodarstwa Ewy i Artura Pokrzyckich.

A wracając do początków, to fascynacja jazdą konną rodziła coraz to nowe pomysły, których ukoronowaniem był I Akademicki Rajd Konny. W lipcu 1966 roku pod wodzą szeryfa Dąbrowskiego wyruszyło na trasę 20 konnych westmanów w towarzystwie traperskiego wozu z zapasem paszy i sprzętu biwakowego.

Spis uczestników
I Akademickiego Rajdu Konnego po Ziemiach
Zachodnich lipiec-sierpień 1966

Pierwszy turnus

 1. Zbigniew Dąbrowski – szeryf
 2. Hanna Dąbrowska
 3. Ewa Czekalska
 4. Henryk Geringer d’Oedenberg †
 5. Roberto Casnati
 6. Jerzy Hempel †
 7. Czesław Nowak †
 8. Jerzy Olek (cholerny fotograf)
 9. Mścisław Olszowski
 10. Paweł Rouba †
 11. Mirosław Soroka
 12. Eugeniusz Get-Stankiewicz †
 13. Barbara Stoksik
 14. Andrzej Szmyrka
 15. Grzegorz Zyndwalewicz †
 16. Tadeusz Kapałko
 17. Jadzia Adamczyk (Jadzia Trucicielka)
 18. Wojciech Dąbrowski
 19. Leszek Szutkowski
 20. Władysław Śliwiński – masztalerz

Drugi turnus

 1. Krzysztof Lorenz – szeryf
 2. Witold Grabowski – kwatermistrz
 3. Włodzimierz Przybyszewski †
 4. Ludwik Maciąg †
 5. Aleksander Jankowski
 6. Krzysztof Górnicz
 7. Jarosława Szwed-Lorenz
 8. Tomasz Nawłoka
 9. Wiktor Krzyżak
 10. Barbara Strug
 11. Andrzej Bereznowski
 12. Aleksander Mikuła
 13. Tadeusz Gruszczyński
 14. Jan Żyłka
 15. Piotr Kubisiak
 16. Janusz Łysik
 17. Krystyna Fundowicz
 18. Michał Mierzejewski
 19. Jerzy Kolczak – masztalerz
 
 

Konie wierzchowe: Kadryl, Lalka, Dewiza, Felika, Mister Ed-Wilber, Julia, Romeo, Marylin, Monroe, Widliszek, Bazyliszek, Generalska, Petarda, Optymista.

Konie taborowe: Mona, Liza

Jednak pamięć zawodzi i coraz trudniej przychodzi nam ustalić szczegóły oraz chronologię zdarzeń.
Wszekie zapytania i informacje proszę kierować do Stare Konie.